Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom EU

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med lagförslag som syftar till att främja användningen av alternativ till frihetsberövanden under brottmålsprocessen.

Innebörden av de förslag som regeringen presenterar i propositionen är att en person som är misstänkt för brott i Sverige och som har sin hemvist i en annan medlemsstat, ska kunna stå under övervakning i sin hemstat i stället för att vara häktad här. På motsvarande sätt ska en misstänkt person med hemvist i Sverige kunna bli föremål för övervakningsåtgärder här, när brottsutredningen pågår i en annan medlemsstat. Tanken med regleringen är att skapa alternativ till häktning när den misstänkte har sin hemvist i en annan stat än rättegångsstaten och att främja likabehandling av personer bosatta inom EU.

Regeringen föreslår bland annat att det införs en ny lag om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom EU. Lagen innehåller dels regler om svenska beslut om övervakningsåtgärder som ska kunna meddelas under en svensk förundersökning eller rättegång för uppföljning i en annan medlemsstat, dels regler om att Sverige ska kunna erkänna och följa upp ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder.

Lagbestämmelserna, som innebär att EU:s rambeslut om uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder genomförs i svensk rätt, föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.

Prop. 2014/14:116 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.