Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Moldavien

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har idag utsett Signe Burgstaller till ambassadör i Chisinau.

Signe Burgstaller tjänstgör för närvarande på UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien. Hon har tidigare bl.a. tjänstgjort som biträdande chef vid den svenska FN-representationen i New York och som biträdande chef för UD:s enhet för säkerhetspolitik, vid ambassaderna i Prag och Washington samt i Pristina.

Signe Burgstaller tillträder sin nya befattning hösten 2015.