Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Tilläggsöverenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022 Diarienummer: S2022/02249

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022.

Ladda ner: