Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022 Diarienummer: S2022/00608

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården för 2022.

Ladda ner: