Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

God och nära vård 2022: En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav Diarienummer: S2022/00607

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en överenskommelse om God och nära vård 2022, en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav.

Ladda ner: