Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Ändring av tilläggsöverenskommelsen om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021–2022 Diarienummer: S2022/00609

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en ändring av en tilläggsöverenskommelse om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021–2022.

Ladda ner: