Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m m 2022 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner Diarienummer: S2021/08207

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en överenskommelse om Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m m 2022

Ladda ner: