Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner Diarienummer: S2021/08202

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en överenskommelse om Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022.

Ladda ner: