Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022 – Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en tilläggsöverenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022.

Ladda ner:

Genvägar