Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Tilläggsöverenskommelse om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård Diarienummer: S2021/00822

Publicerad

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit överens om att ingå en tvåårig tilläggsöverenskommelse. Regeringen har nu beslutat underteckna tilläggsöverenskommelsen

Ladda ner:

Tilläggsöverenskommelsen omfattar 481 miljoner kronor och är ett komplement till överenskommelsen från december 2019 om Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020 – 2022.