Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. 2021 Diarienummer: S2021/00821

Publicerad

Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har föreslagit en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2021. Regeringen har nu beslutat underteckna överenskommelsen.

Ladda ner:

Pengar till överenskommelsen uppgår till 33 444 000 000 kronor. Utbetalningar görs 2021 och 2022 om riksdagen beviljar medel för ändamålet.