Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om antigentester Diarienummer: S2020/09559

Publicerad

I enlighet med överenskommelsen ”Ökad nationell testning och smittspårning för covid-19, 2021” per den 20 november 2020 har staten och regionerna möjlighet att anta en tilläggsöverenskommelse i det fall nya diagnostiska metoder möjliggörs. Folkhälsomyndigheten har presenterat rekommendationer för antigentester och därmed anser parterna att ett tillägg till överenskommelsen behöver göras som omfattar denna nya metod.

Ladda ner:

Tilläggsöverenskommelsen förutsätter att riksdagen avsätter tillräckliga medel för ändamålet under 2021. I övrigt gäller överenskommelsen i enlighet med den redan beslutade den 20 november 2020.