Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021 Diarienummer: S2020/09781

Publicerad

Efter förhandlingar mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har staten och SKR träffat en överenskommelse om Sammanhållen, jämlik och säker vård
2021.

Ladda ner: