Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Ökad nationell testning och smittspårning för covid -19, 2021 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner Diarienummer: S2020/08575

Publicerad

Efter överläggningar mellan representanter för Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har en överenskommelse träffats mellan staten och SKR om ökad nationell testning för covid-19.

Ladda ner: