Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 – Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner Diarienummer: S2020/02191 /FS

Publicerad

Efter överläggningar har Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram en tilläggsöverenskommelse som kompletterar den tidigare ingångna överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Regeringen har nu beslutat underteckna tilläggsöverenskommelsen.

Ladda ner:

Regeringen och SKR ser ett behov av att revidera den tidigare överenskommelsen. Detta till följd av situationen med covid-19, orsakat av det nya coronaviruset.