Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 Diarienummer: S2020/00574/FS

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om en strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025.

Ladda ner:

Efter överläggningar har företrädare för Socialdepartementet och SKR tagit fram en överenskommelse mellan staten och SKR om en strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025.

Genvägar