Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmåner m m – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 2020 Diarienummer: S2019/05190/FS

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer överens om statens bidrag till regionerna för kostnaderna för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2020.

Ladda ner:

Socialdepartementet och SKR har utarbetat förslag till överenskommelsen.

Medel inom ramen för överenskommelsen uppgår till sammanlagt 31 705 000 000 kronor.

Utbetalningar görs under 2020 och 2021. Detta under förutsättning att riksdagen beslutar bevilja medel för ändamålet.