Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020.

Ladda ner:

Efter överläggningar har företrädare för Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram en överenskommelse för ökad tillgänglighet och kortare väntetider i hälso- och sjukvården.

För 2020 avsätter regeringen 2 896 000 000 kronor för ökad tillgänglighet och kortare väntetider i hälso- och sjukvården.