Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020.

Ladda ner:

Efter överläggningar har fträdare för Socialdepartementet och SKR tagit fram en överenskommelse mellan staten och SKR om kortare väntetider i cancervården.

För 2020 avsätter regeringen 447 000 000 kronor för en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020.