Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiIiteringsprocess – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 2020

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings-­ och rehabiliteringsprocess 2020.

Ladda ner:

Företrädare för regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner har undertecknat en överenskommelse om en kvalitets­säker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner samt att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

Överenskommelsen omfattar 944 000 000 kronor som utbetalas 2021.