Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Godkännande av överenskommelsen om God och nära vård - En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården 2019 Diarienummer: S2019/02858/FS

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården 2019.

Ladda ner:

Regeringen gör en samlad satsning på 2,4 miljarder kronor för att göra primärvården mer jämlik, mer tillgänglig och mer patientcentrerad.