Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Godkännande av en överenskommelse om kortare väntetider i cancervården 2019 Diarienummer: S2019/02859/FS

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kortare väntetider i cancervården.

Ladda ner:

Överenskommelsen innehåller nästan en halv miljard kronor till kortade köer och minskade regionala skillnader i cancervården.