Överenskommelse och avtal

Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om standardiserade vårdförlopp

Publicerad

Regeringen bemyndigar Lena Hallengren att underteckna överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om standardiserade vårdförlopp för jämlik och effektiv vård med god kvalitet.

Ladda ner:

Standardiserade vårdförlopp som tas fram ska uppfylla följande kriterier:

  1. De ska kunna inbegripa flera specialiteter
  2. De ska kunna starta i primärvården och även vid behov innefatta den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänstinsatser
  3. De ska kunna innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar
  4. De ska utgå från nationella vårdprogram som finns eller utarbetas
  5. De ska utformas så de kan följas i de nya digitala vårdstöden som landstingen just nu, eller inom överskådlig framtid, upphandlar.