Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om stöd till nationella kvalitetsregister under 2019 Diarienummer: S2019/02385/FS

Publicerad

Regeringen bemyndigar Lena Hallengren att underteckna överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till nationella kvalitetsregister.

Ladda ner:

De nationella kvalitetsregistren ska bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa och användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning.

Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård och ett viktigt stöd för att uppnå en kunskaps baserad och jämlik hälsa och resurseffektiv vård och omsorg.

Nationella kvalitetsregister ska också användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life Science-sektorn.