Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2018 Diarienummer: S2018/00564/FS

Publicerad

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om formerna för statens bidrag till landstingen avseende kostnaderna för läkemedelsförmånerna för året 2018.

Ladda ner: