Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om kortare väntetider i cancervården

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat om en överenskommelse som syftar till att korta väntetiderna i cancervården.
Medel inom ramen för överenskommelsen avseende 2018 uppgår till sammanlagt 44 7 500 000 kronor.

Ladda ner:

Samtliga överenskommelser för 2018 bidrar på olika sätt till målet för hälso- och sjukvårdspolitiken och till den långsiktiga omstruktureringen av hälso- och sjukvården. Överenskommelserna fokuserar på att förbättra kvaliteten, tillgängligheten samt stärka kompetensförsörjningen och bemanningen, främst inom primärvården, förlossningsvården, cancer­vården och psykiatrin.