Överenskommelse och avtal från Kulturdepartementet

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter Diarienummer: Ku2017/00256/DISK, Ku2017/01466/DISK

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ingått en överenskommelse om en fortsättning på den hittills treåriga satsningen om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter. Den nya överenskommelsen bygger vidare på de tre påbörjade huvudområdena om utbildning om hur mänskliga rättigheter omsätts i praktiken, utvecklingsarbete om hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrning och ledning samt implementering av en plattform med kriterier för vad som kan utmärka ett tillfredsställande arbete med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.

Ladda ner:

Arbetet inom överenskommelsen ska även bidra till Sveriges genomförande av Agenda 2030, det vill säga den överenskommelse som FN:s generalförsamling har antagit för hållbar utveckling.

En redovisning av arbetet och en ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 september 2018.