Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Godkännande av överenskommelse om försäkringsmedicinska utredningar Diarienummer: S2016/06220/SF

Publicerad

Företrädare för regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 5 oktober 2016 undertecknat en överenskommelse om försäkringsmedicinska utredningar för perioden 1 november 2016–31 december 2017.

Ladda ner: