Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Godkännande av en överenskommelse om pilotverksamhet för aktivitetsförmågeutredningar 2016 Diarienummer: S2015/08165/SF

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om pilotverksamhet för aktivitetsförmågeutredningar 2016.

Ladda ner:

Företrädare för regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har den 15 december 2015 undertecknat en överenskommelse om pilot-verksamhet för aktivitetsförmågeutredningar 2016.

Försäkringskassan fick 2010 i uppdrag att, tillsammans med Socialstyrelsen, i samråd med Arbetsförmedlingen samt tillsammans med representanter från hälso- och sjukvården, vidareutveckla metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga. Resultatet av detta arbete är det nya bedömningsverktyget, så kallade aktivitetsförmågeutredningar (AFU). AFU kan genomföras av en läkare eller om behov finns kompletteras med ytterligare kompetenser som till exempel sjukgymnast, arbetsterapeut och psykolog.

Överenskommelsen omfattar sammanlagt 41 500 000 kronor under 2016.