Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Godkännande av en överenskommelse om försäkringsmedicinska utredningar Diarienummer: S2015/08166/SF

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen om försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU 2016.

Ladda ner:

Företrädare för regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har den 15 december 2015 undertecknat en överenskommelse om försäk-ringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU 2016.

För en rättssäker prövning av sjukpenningärenden behöver Försäkringskassan i vissa fall fördjupade underlag i form av försäkringsmedicinska utredningar. Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. De kan därigenom ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga.

I vissa ärenden finns det behov av försäkringsmedicinska utredningar som baseras på enbart en läkares utredning, s.k. särskilt läkarutlåtande (SLU). I andra ärenden finns det behov av en teambaserad medicinsk utredning (TMU) med inslag av flera kompetenser inom hälso- och sjukvården.

Överenskommelsen omfattar sammanlagt 167 000 000 kronor under 2016.