Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Revidering av överenskommelse mellan staten och SKL, fördjupade medicinska utredningar Diarienummer: S2015/07402/SF

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen om att revidera överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fördjupade medicinska utredningar 2014–2015.

Ladda ner:

Revidering av giltighetsdatum för beställningar

Försäkringskassan har tolkat överenskommelsen så att de kan göra beställningar av försäkringsmedicinska utredningar fram till i början av november. För att Försäkringskassan inte ska stoppa beställningarna i avvaktan på en ny överenskommelse så krävs det en revidering av överenskommelsen.

Regeringen och SKL är överens om att beställningar av TMU och SLU, inom ramen för överenskommelsen om fördjupade medicinska utredningar, får göras fram till den 31 december 2015.