Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Revidering av överenskommelse mellan staten och SKL, aktivitetsförmågeutredningar Diarienummer: S2015/07401/SF

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen om att revidera överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2015.

Ladda ner:

Revidering av giltighetsdatum för beställningar

Av överenskommelsen framgår det att den gäller för beställningar av AFU fram till och med den 17 november 2015. För att Försäkringskassan inte ska stoppa beställningarna i avvaktan på en ny överenskommelse så krävs det en revidering av överenskommelsen.

Regeringen och SKL är överens om att beställningar av AFU, inom ramen för överenskommelse om pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar, får göras fram till den 31 december 2015.