Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Godkännande om att revidera villkor i överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess Diarienummer: S2015/06154/SF

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen om att revidera villkor 5 i överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2014–2015.

Ladda ner:

Företrädare för regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har den 25 september 2015 undertecknat en överenskommelse om att revidera villkor 5 i överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2014–2015.