Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Godkännande av en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Diarienummer: S2011/11027/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Efter överläggningar mellan representanter för Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting har en överenskommelse träffats mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting.