Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgän

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har genom denna överenskommelse för 2010 enats om att behålla grundkonstruktionen i 2009 års överenskommelser:

- Överenskommelse mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en nationell satsning för en fungerande vårdgaranti.

- Överenskommelse mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa.

Dessa två överenskommelser gäller även 2010, med undantag för de ändringar och tillägg som avtalas i detta avtal.

En kompletterande överenskommelse hör ihop med denna. I den anger parterna antalet avstämningstillfällen, tidpunkterna för dessa och det antal månader som mätperioderna ska avse. Se länken Tillägg till överenskommelsen om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård.