Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om en nationell satsning för en fungerande vårdgaranti

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har genom denna överenskommelse enats om Kömiljarden, en långsiktig satsning för att förbättra tillgängligheten i vården. Överenskommelsen gäller från den 22 januari 2009 till den 31 december 2012.