Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Regeringskansliet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning.