Myndigheten för totalförsvarsanalys

Myndigheten för totalförsvarsanalys (MTFA) har till uppgift att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret samt att bistå regeringen med kvalificerade kunskapsunderlag.

Myndigheten ska följa upp utvecklingen av totalförsvaret i förhållande till det övergripande målet för totalförsvaret samt målen för det militära respektive det civila försvaret och analysera och utvärdera effekter av beslutade insatser.

Myndigheten startade sin verksamhet den 1 januari 2023.

Myndigheten för totalförsvarsanalys (mtfa.se)