Kungl. biblioteket (KB)

Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och en nationell forskningsinfrastruktur. KB ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt material som publiceras i Sverige. KB ska också ha överblick över och verka för samverkan i det allmänna biblioteksväsendet samt tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster. KB ligger i Stockholm men har också verksamhet i Bålsta, Strängnäs och Grängesberg.