Högskolan Kristianstad (HKR)

Högskolan Kristianstad har 45 program, 450 kurser. Högskolan har ett brett utbud av professionsinriktade program, fristående kurser och uppdragsutbildningar. De tre största utbildningsområdena är lärarutbildningarna, vårdutbildningarna
och ekonomprogrammen.

Högskolan Kristianstad bedriver forskning inom områdena utbildningsvetenskap, hälsovetenskap, teknik och naturvetenskap/biomedicin samt humaniora och samhällsvetenskap. En särskild forskningsansats görs inom verksamhetsförlagd utbildning.

Högskolan Kristianstads webbplats

Statliga universitet och högskolor

Det finns 31 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng.