Domarnämnden

Lämnar förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd.