Bildupphovsrätt i Sverige

Genom Bildupphovsrätt i Sverige får bildupphovsmannen ersättning när konstverk nyttjas och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor. Bildupphovsrätt i Sverige underlättar användning och säkerställer att relevanta tillstånd ges. Bildupphovsrätt i Sverige fördelar också den statliga individuella visningsersättningen.