Hoppa till huvudinnehåll
Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 17 oktober 2023

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 17 oktober 2023 finns följande punkter på dagordningen:

  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Översynen av den ekonomiska styrningen
  • Den ekonomiska återhämtningen i Europa
  • Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands aggression mot Ukraina
  • Slutsatser om klimatfinansiering inför den 28:e partskonferensen (COP28) för FN:s ramkonvention om klimatförändringar den 30 november till den 12 december 2023
  • Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 11–13 oktober 2023
  • Slutsatser om EU:s reviderade förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet
  • Lägesrapport om genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster
Laddar...