Hoppa till huvudinnehåll
Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Uppdaterad kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 14 juli 2023

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 14 juli 2023 finns följande punkter på dagordningen:

  • Justerat paket för nästa generation av egna medel
  • Ekonomiskt stöd till Ukraina i samband med halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen
  • Översynen av den ekonomiska styrningen
  • Tullreform: Ta tullunionen till nästa nivå
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Ordförandeskapets arbetsprogram
  • Den europeiska planeringsterminen 2023 Slutsatser om 2023 års fördjupande granskningar inom ramen för förfarandet vid makroekonomiska obalanser
  • Den ekonomiska återhämtningen i Europa
  • Förberedelser inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 11–12 oktober 2023 och IMF:s årsmöten
  • Omfördelning av beskattningsrättigheter (”den första pelaren”)
Laddar...