Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Uppdaterad kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 14 mars 2023

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 14 mars 2023 finns följande punkter på dagordningen: 

  • Den ekonomiska återhämtningen i Europa
  • Finanspolitisk vägledning inför 2024
  • Slutsatser om översynen av den ekonomiska styrningen
  • Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands aggression mot Ukraina
  • Internationella möten
  • EU:s budget: rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för 2021
  • Slutsatser om budgetriktlinjerna för 2024
  • Lägesrapport om genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster