Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 17 januari 2023

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 17 januari 2023 finns följande punkter på dagordningen: 

  • Ordförandeskapets arbetsprogam
  • Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands angrepp mot Ukraina
  • (ev.) Rådets genomförandebeslut inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens
  • Den europeiska planeringsterminen 2023