Kommenterad dagordning från Statsrådsberedningen

Kommenterad dagordning inför Allmänna rådet den 20 september 2022

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Uppdatering

Den kommenterade dagordningen är uppdaterad den 15 september med en ny ståndpunkt om avsiktsförklaringen.