Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning inför informellt videomöte med EU:s ekonomi- och finansministrar den 3 maj 2022

Publicerad

Ladda ner:

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.