Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Kommenterad dagordning från Utrikesdepartementet

Kommenterad dagordning inför rådets möte (inre marknads-, forsknings och rymdministrarna) 25-26 november 2021

Publicerad

Ladda ner: