Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 29 november 2021

Kommenterad dagordning för rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 15 oktober 2021

Publicerad

Ladda ner:

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.